Seminarai, patvirtinti LR Aplinkos ministro

Projektų valdymo pagrindai

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą asmenys kas 5 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

EMC yra LR Aplinkos ministro įgaliota organizacija vertinti profesines žinias, kelti Pareiškėjų profesinę kvalifikaciją ir siūlo Jums sekančius seminarus kvalifikacijos kėlimui (elektrotechnikos darbai).

Programos tikslai - perteikti bazines projektų valdymo žinias pritaikomas praktikoje.

 

PROGRAMA:

  • Projekto procesai - inicijavimas, planavimas, vykdymas, kontrolė ir užbaigimas
  • Projekto priežiūra įmonėje
  • Projekto komandos valdymas
  • Programiniai projektų valdymo įrankiai
  • Pradinis projektų valdymo standartas įmonėje

 

Trukmė: 14 val.

 

Po seminaro yra išduodamas kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantis VšĮ Energetikų mokymų centras pažymėjimas.