Dujų energetika

Portatyvinių dujų balionų keitėjas

Programa skirta portatyvinių dujų balionų keitėjų mokymui.

Mokymų tikslas: suteikti žinių kaip teisingai priimti ir laikyti portatyvinius dujų balionus, patikrinti balionų hermetiškumą, paaiškinti pirkėjams, kaip teisingai jais naudotis, teisingai elgtis esant dujų nutekėjimui, kilus gaisrui.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni, kaip 18 metų.

Mokymosi trukmė: 36 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti portatyvinių dujų balionų keitėju.