Darbų sauga

Plataus profilio liftininko mokymo programa (val.k.261104103)

Plataus profilio liftininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti liftininku. Asmuo, įgijęs plataus profilio liftininko kvalifikaciją, turi: gebėti įjungti, valdyti ir išjungti liftą, apžiūrėti liftą ir patikrinti, ar tvarkingi apsaugos įtaisai ir prietaisai, nustatyti nesudėtingus lifto gedimus, saugiai išleisti žmones iš stovinčio sugedusio lifto kabinos, valdyti lifto kabiną ir naudotis šviesos ir garso signalizacija, sustabdyti liftą baigus darbą, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam, naudotis priešgaisriniu inventoriumi;žinoti liftų tipus ir jų paskirtį, liftų konstrukciją ir jų įrengimą, naudojamo lifto konstrukciją, apsauginių liftų įrenginių paskirtį ir įrengimo vietą (durų spynos, durų kontaktai, kraštinių padėčių galiniai jungikliai, gaudytuvų kontaktai, duobės jungiklis, stabdys, greičio ribotuvas, gaudytuvai, buferiai) bei veikimą, šviesos ir garso signalizacijos paskirtį, valdymo aparatus, jų paskirtį ir veikimą, lifto naudojimo taisykles ir liftininko darbų saugos instrukciją, nelaimingų atsitikimų priežastis ir priemones jiems išvengti, avarinio lifto stabdymo tvarką, saugos darbe ir elektrosaugos reikalavimus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, turėti greitą reakciją, būti pastabiu, tvarkingu ir sąžiningu. Plataus profilio liftininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal plataus profilio liftininko mokymo programą. Norintiems siekti plataus profilio liftininko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję plataus profilio liftininko kvalifikaciją asmenys gali atlikti liftų priežiūrą ir eksploatavimą įmonėse, įstaigose, ligoninėse, gyvenamuose namuose, kur įrengti lifta
 
Mokymo vieta - Kaunas, Chemijos 4
Kontaktai:
Tel.8-618-36350

Valstybinis kodas

261104103

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Plataus profilio liftininkas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas