Naftos produktai

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras (560052414)

Ši programa suteikia žinių apie pavojingų medžiagų, įskaitant ir naftos bei jos produktų talpyklų įrengimo ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, registravimo sąlygas. Ji taip pat supažindina pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistrus su technine dokumentacija, norminiais aktais darbų saugos klausimais, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, priešgaisrinės saugos reikalavimais, eksploatuojant pavojingų medžiagų talpyklų rezervuarus, avarijų ir nelaimingų atsitikimų tyrimu ir apskaita.

Minimalus išsilavinimas:  aukštesnysis techninis.

Suteikiama teisė: gali dirbti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistru.

Trukmė: 40 val. (1 sav.)

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistru.