Dujų energetika

Pastatų dujų sistemų (su prietaisais iki 120 kW galios) montavimo priežiūros meistro mokymo programa (560052251)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujų sistemų montavimo priežiūros meistrai, sugebantys teisingai ir saugiai organizuoti dujų sistemų montavimo darbus, juos kvalifikuotai atlikti bei prižiūrėti statybos darbus.

Mokymų trukmė: 76 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali prižiūrėti ir vadovauti pastatų dujų sistemų (su prietaisais iki 120 kW galios) montavimo darbams.