Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Pastatų šildymo sistemų energetinio efektyvumo tikrintojo mokymo programa

Mokymų tikslas: parengti tikrintoją, kuris turėtų reikalingų žinių ir mokėtų teisingai atlikti katilo ir šildymo sistemos tikrinimą, nustatyti jų veikimo parametrus, lemiančius veikimo efektyvumą, trūkumus ir priemones jiems pašalinti bei teikti rekomendacijas.
Mokymai skirti: pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energetinio efektyvumo tikrintojo mokymui.
Bazinis išsilavinimas: aukštesnysis techninis išsilavinimas, VK kategorija, 3 metų darbo patirtis šilumos energetikos srityje.
Mokymų trukmė: 4 savaitės (160 val.)
Mokymo būdas: Teorijos mokymui skirta 72 val., praktiniam mokymui – 80 val., grupės teoriniam ir praktiniam egzaminui – 8 valandos.