Darbų sauga

Padalinio vadovas

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymų programą.

Programa skirta supažindinti padalinių vadovus su bendromis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Mokytis gali turintys: ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją;

·         1 nuotrauką (2,5x3).

Mokymosi trukmė: 8 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas EMC pažymėjimas su įrašu: gali dirbti padalinio vadovu.