Vamzdynai ir slėginiai indai

Oro kompresorių priežiūros meistras (560052507)

Pagal šią mokymo programą apmokomi ir parengiami oro kompresorių priežiūros meistrai. Jie moka tinkamai ir saugiai eksploatuoti, prižiūrėti šiuos kompresorius, pagalbinius kompresorinės įrenginius, apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus ir šių kompresorių vamzdynus.

Mokytis gali: asmenys, turintis aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Mokymų trukmė: 32 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti oro kompresorių priežiūros meistru“.