Moodle

Nuotolinis mokymas

Įgykite reikalingą kvalifikaciją Jums patogioje vietoje, Jums patogiu laiku.

„MOODLE“ – VIRTUALI MOKYMOSI APLINKA

 

Virtuali mokymosi aplinka (VMA) – tai mokymosi aplinka, realizuota kompiuterinėmis priemonėmis, kurioje pateikiama mokymosi medžiaga, organizuojamas mokymosi procesas bei atliekamas jo valdymas.

Moodle – viena iš populiaresnių virtualių mokymosi aplinkų Lietuvoje, suprojektuota organizuoti mokymosi kursus tinkle ir atitinkanti kursų valdymo sistemų grupę. Tačiau sistema taip greitai plėtojama, kad jau dabar ją galima vadinti mokymosi valdymo sistema.

Mūsų tikslas – suteikti Jums kokybiškas bei patogias mokymo(si) paslaugas.

Nuotolinio mokymosi paslauga:

  • Jums suteikiami unikalūs prisijungimo duomenys prie VšĮ Energetikų mokymo centro nuotolinio mokymo aplinkos, kurią galima pasiekti naršyklės lange įvedus adresą m.emclt.lt ;​
  • Jums priskiriama pageidaujama mokymo programa, kartu su kursui skirta mokymo medžiaga, suskirstyta temomis pagal patvirtintą mokymo planą;
  • Jums suteikiama galimybė pasitikrinti mokymosi efektyvumą sprendžiant bandomuosius testus;
  • Jums suteikiama galimybė atlikti galutinį žinių vertinimą - egzaminą, Jums patogiu metu, Jūsų pasirinktoje vietoje. Viskas ko Jums reikės - kompiuteris ir interneto ryšys. Iškart po laikymo sistema Jus informuos apie Jūsų įvertinimą, beliks tik atsiimti baigto kurso pažymėjimą, kurį, esant poreikiui, galime išsiųsti Jums paštu. 
 
Nuolotinio mokymo programų sąrašas:
 

 

Pavadinimas
Kodas
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises (įskaitant žiedinį tinklą)
Neformali
0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montavimo įmonių personalo, siekiančio gauti operatyvinio remonto personalo teises (išskyrus žiedinį tinklą)
Neformali
0,4-10 kV įtampos oro linijų (OLI, OKL, OL) montuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai
Neformali
Asmens, atsakingo už įmonės elektros ūkį
Neformali
Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį
Neformali
Aukštalipio darbų vadovas
560102207
DARBININKO, DIRBANČIO AUKŠTALIPIO DARBUS, MOKYMO PROGRAMA
260102202
Darbų vykdymo veikiančiuose elektros įrenginiuose ant įtampą turinčių dalių arba arti jų moduliai: B1 Nėra  Darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose
Neformali
Darbuotojas, dirbantis su cheminėmis medžiagomis
Neformali
DDS eksploatavimo vadovo egzaminas
Neformali
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio
260052234
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo
560052249
Dujotiekių elektrotechninės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo vadovas
560052257
Dujų sistemų iki 1,6 MPa projektuotojas M1
Neformali
Dujų sistemų iki 1,6 MPa projektuotojas M2
Neformali
Dujų sistemų ir magistralinių dujotiekių iki 1,6 MPa montuotojas M1
Neformali
Dujų sistemų ir magistralinių dujotiekių iki 1,6 MPa montuotojas M3-1
Neformali
Dujų sistemų ir magistralinių dujotiekių iki 1,6 MPa montuotojas M3-2
Neformali
Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio
262052203
Elektrotechnikos darbuotojai, eksploatuojantys elektros įrenginius
Neformali
Energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų egzaminas
Neformali
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro egzaminas
Neformali
Įmonių, įstaigų ir organizacijų  priešgaisrinės saugos mokymai darbuotojams
Neformali
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų, kuriems pavesta kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti
Neformali
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo
260052202
Kėlimo įrenginių priežiūros meistras
560104103
Kėlimo įrenginių vadovas
560104104
Krautuvų  vairuotojo mokymo programa
261104108
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvis
360052202
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovas
560052271
Medkirtys
261082102
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose
260082102
Meistriškumo varžybų teorinė rungtis
Neformali
Miško ruošos darbų vadovas
260082101
Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo
560052413
Naftos produktų degalinės operatoriaus
261034101
Natūralaus ir dirbtinio apšvietimo matuotojas
Neformali
Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa
560071106
Polietileninių vamzdžių suvirintojo
Neformali
Propano-butano dujų naudojimas elektromontavimo darbuose
Neformali
S1 - 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) atvadų prijungimas (atjungimas) esant įtampai, srovinėse dalyse
Neformali
S2 - Įvadinio automatinio jungiklio keitimas įvadiniame apskaitos skyde (spintoje) esant įtampai srovinėse dalyse
Neformali
S3 - Nėra darbai esant įtampai 0,4 kabelinėje spintoje
Neformali
Skirstomojo elektros tinklo apsaugai naudojamų mikroprocesorinių relių derinimo specialisto kvalifikacijos tobulinimo
Neformali
Slėginių indų priežiūros meistro
560052403
Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo
560052254
Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus
260052239
Suvirinimo darbų priežiūros meistro egzaminai
Neformali
Šaltkalvio dujų balionų keitėjo
260052244
Vartotojų dujų sistemų su dujas įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo
560052253
Virintinių siūlių vizualinės kontrolės (VT1)
Neformali
 
Daugiau informacijos galite sužinoti tel. +370 611 18357 arba el.paštu info@emclt.lt