Darbų sauga

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius (260084005)

Pagal šią programą asmuo išmokomas saugiai valdyti (naudoti) nuo žemės valdomus tiltinius kranus pagal technologinius reikalavimus, taip pat saugiais darbo metodais prižiūrėti, juos patikrinti, užtikrinti saugų krovinius transportuojančių kranų valdymą, siekiant išsaugoti darbuotojų gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio. Kranai yra skirti kroviniams kelti ir perkelti.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 72 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis suteikia teisę dirbti nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriumi.