Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Norminių aktų, reglamentuojančių elektros energetikos įrenginių eksploatavimą, komentarai

Užsiėmimų metu nagrinėjama valstybės politika elektros energetikos srityje, komentuojami elektros energetikos veiklą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimai bei energetikos objektų ir elektros įrenginių eksploatavimo organizavimas.

Trukmė 4 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.