Darbų sauga

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras (560052509)

Ši programa suteikia žinių apie neregistruojamų kėlimo įrenginių konstrukciją, jų pagrindinius mazgus, apsauginius įtaisus, kėlimo įrenginių pastatymą, jų saugų naudojimą ir priežiūros organizavimą.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų,  turintys aukštesnįjį techninį  išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis leidžia dirbti neregistruojamų  kėlimo įrenginių priežiūros meistru.