Naftos produktai

Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymo programa (261034101)

Programa suteikia asmenims žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, maisto bei bendros paskirties prekių pardavimo taisykles, klientų aptarnavimo psichologinius pagrindus bei operatoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus degalinėse.

Mokytis gali:  turintis bent vidurinį išsilavinimą ir ne  jaunesnis kaip 18 metų asmuo.

Minimalus išsilavinimas: pagrindinis.

Suteikiama teisė: dirbti degalinės operatoriumi.

Trukmė: 160 val. (4 sav.)

Teorinis mokymas: 70 val.

Praktinis mokymas darbo vietoje:  90 val.

Išlaikiusieji egzaminą gauna pažymėjimą (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimą su įrašu: gali dirbti degalinės operatoriumi.