Naftos produktai

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimas sprogioje aplinkoje. Darbo vadovo mokymo programa (560052413)

Programa skirta asmenims, kurie vadovaus darbams, susijusiems su naftos ir jos produktų transportavimu, priėmimu, laikymu ir pardavimu, panaudojant skystų medžiagų talpyklas.

Mokytis gali:  ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Minimalus išsilavinimas: aukštesnysis techninis.

Suteikiama teisė: dirbti naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo darbo vadovu sprogioje aplinkoje.

Trukmė: 50 val. (2 sav.)

Teorinis mokymas:  50 val.

Išlaikiusieji egzaminą gauna pažymėjimą (kodas 3106), ir atestacijos pažymėjimą su įrašu: gali dirbti naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo darbo vadovu sprogioje aplinkoje.