Darbų sauga

Medkirtys (261062302)

Pagal šią programą yra ruošiami medkirčiai, kuri žino, kaip organizuoti miško priežiūros, miško kirtimo darbus, sugeba kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius, genėti šakas, racionaliai supjaustyti medžių stiebus.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 238 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama medkirčio kvalifikacija.