Darbų sauga

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose (260062304)

Pagal šią programą yra ruošiami darbuotojai, mokantys kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas motoriniu pjūklu, krūmapjove arba šakų genėtuvu. Visi minėti darbai vyksta apsaugos zonose. Programa pritaikyta pavojingiems darbams pjaunant pavienius medžius, krūmus ir šakas bei nemechanizuotai atliekant medienos krovimo ir šalinimo darbus.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 114 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis suteikia teisę dirbti medžių, krūmų, šakų pjovėju apsaugos zonose.