Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo vadovo mokymo programa (560052273)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbų vadovai, kurie sugeba teisingai ir saugiai organizuoti magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 92 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą bei aukštąją elektros saugos kvalifikaciją (AK).

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali vadovauti magistralinių dujotiekių ir jų įrenginių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbams“.