Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa (260052274)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo šaltkalviai, kurie geba teisingai ir saugiai atlikti magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo darbus.

Mokymų trukmė: 92 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir pradinę elektrosaugos kategoriją (PK).

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo šaltkalviu“.