Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties operatoriaus mokymo programa (361052261)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties operatoriai, gebantys teisingai ir saugiai atlikti magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus, dalyvauti atliekant taisymo bei remonto darbus, tvarkyti dujų skirstymo stoties operatyvinę dokumentaciją.

Mokymų trukmė: 158 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas, su įrašu: „gali dirbti magistralinių dujotiekių dujų skirstymo stoties operatoriumi ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.