Dujų energetika

Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinisto mokymo programa (360052201)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami darbuotojai, kurie geba vykdyti magistralinių dujotiekių įvairių tipų dujų kompresorių valdymą, priežiūrą ir remontą bei dujų kompresorių stoties pagalbinių sistemų saugų eksploatavimą.

Mokymų trukmė: 98 val.

Mokytis gali: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu „gali dirbti magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinistu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.