Darbų sauga

Mažesnės kaip 14kW galios kompresorių mašinistas (261052506)

Ši programa yra skirta apmokyti ir parengti mažesnė kaip 14 kW galios kompresorių mašinistą, kuris gali tinkamai ir saugiai eksploatuoti, prižiūrėti šiuos kompresorius, pagalbinės kompresorinės įrenginius, apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus ir šių kompresorinių vamzdynus.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 170 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama mažos galios kompresorių mašinisto kvalifikacija.