2018
11/05

LAPKRIČIO MĖN. KVIEČIAME JUS DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSUOSE/ SEMINARUOSE VILNIUJE/KAUNE

Lapkričio mėn. kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/Kaune:

 

Pavadinimas

Trukmė, val.

Data

ELEKTROS SEKTORIUJE:

 

 

110-400 kV oro linijų projektavimas  M-107-13-REMC

12

2018-11-12

110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas M-091-13-REMC

10

2018-11-13

Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC

7

2018-11-20

Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 

M-138-15-EMC

6

2018-11-21

Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC

3

2018-11-21

Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas  M-138-15-EMC

4

2018-11-21

 

 

 

DUJŲ SEKTORIUJE:

 

 

Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC

6

2018-11-26/27

Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos

M-164-17-EMC

8

2018-11-26/27

Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC

4

2018-11-26/27

Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC

2

2018-11-26/27

 

 

 

ŠILUMOS SEKTORIUJE:

 

 

Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC

6

2018-11-28/29

Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2018-11-28/29

Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC

4

2018-11-28/29

Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2018-11-28/29

Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC

5

registruotis

Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai

M-095-13-REMC

6

registruotis

Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas  M-095-13-REMC

6

registruotis

 

Prašome registruotis el. paštu  sertifikavimas@emclt.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Sertifikavimo skyriaus specialistę

Rositą Guzaitienę, tel. +370 688 91361

El. paštas rosita.guzaitiene@emclt.lt