2018
11/20

LAPKRIČIO / GRUODŽIO MĖN. KVIEČIAME JUS DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSUOSE/ SEMINARUOSE

LAPKRIČIO / GRUODŽIO MĖN. kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/Kaune:
Pavadinimas
Trukmė, val.
Data
ELEKTROS SEKTORIUJE:
 
 
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC
7
2018-11-20
2018-12-11
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 
M-138-15-EMC
6
2018-11-21
2018-12-12
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC
3
2018-11-21
2018-12-12
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas  M-138-15-EMC
4
2018-11-21
2018-12-12
 
 
 
DUJŲ SEKTORIUJE:
 
 
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC
6
2018-11-26/27
2018-12-12/13
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos
M-164-17-EMC
8
2018-11-26/27
2018-12-12/13
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC
4
2018-11-26/27
2018-12-12/13
Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC
2
2018-11-26/27
2018-12-12/13
 
 
 
ŠILUMOS SEKTORIUJE:
 
 
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC
6
2018-11-28/29
2018-12-17/18
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
2018-11-28/29
2018-12-17/18
Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC
4
2018-11-28/29
2018-12-17/18
Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
2018-11-28/29
2018-12-17/18
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC
5
2018-12-10
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai
M-095-13-REMC
6
2018-12-10
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas  M-095-13-REMC
6
2018-12-11
 
Prašome registruotis el. paštu  sertifikavimas@emclt.lt
Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Sertifikavimo skyriaus specialistę
Rositą Guzaitienę, tel. +370 688 91361