2018
10/01

KVIEČIAME DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSUOSE/ SEMINARUOSE DĖL SPSC ATESTATŲ PRATĘSIMO (atnaujintos datos)

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

Spalio mėn. kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/Kaune:

 

Pavadinimas

Trukmė, val.

Data

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI/ SEMINARAI:

 

 

ELEKTROS SEKTORIUJE:

 

 

110-400 kV oro linijų projektavimas  M-107-13-REMC

12

registruotis

110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas M-091-13-REMC

10

registruotis

Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC

7

2018-10-23

Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 

M-138-15-EMC

6

2018-10-22

Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC

3

2018-10-22

Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas  M-138-15-EMC

4

2018-10-22

 

 

 

DUJŲ SEKTORIUJE:

 

 

Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC

6

2018-10-23/24

Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos

M-164-17-EMC

8

2018-10-23/24

Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC

4

2018-10-23/24

Suskystintosios gamtinės dujos M-164-17-EMC

2

2018-10-23/24

 

 

 

ŠILUMOS SEKTORIUJE:

 

 

Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC

6

2018-10-24/25

Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2018-10-24/25

Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC

4

2018-10-24/25

Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC

6

2018-10-24/25

Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC

5

registruotis

Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai

M-095-13-REMC

6

registruotis

Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas  M-095-13-REMC

6

registruotis

 

Prašome registruotis, rašyti el. paštu  sertifikavimas@emclt.lt iki 2018-10-12

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę nuo 2018-10-15 iki 2018-10-31

Papildoma informacija

Sertifikavimo skyriaus vadovė Natali Gerbreder

Tel. +370 645 15447

El. paštas natali.gerbreder@emclt.lt