2018
09/13

Kvalifikacijos tobulinimo kursai / seminarai

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.
Kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/ Kaune:
 
Pavadinimas
Trukmė, val.
Data
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI/ SEMINARAI:
 
 
ELEKTROS SEKTORIUJE:
 
 
110-400 kV oro linijų projektavimas  M-107-13-REMC
12
2018-09-19
110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas M-091-13-REMC
10
2018-09-20
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC
7
2018-09-18
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 
M-138-15-EMC
6
2018-09-17
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC
3
2018-09-17
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas  M-138-15-EMC
4
2018-09-17
 
 
 
DUJŲ SEKTORIUJE:
 
 
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jų įgyvendinimas M-164-17-EMC
6
2018-09-26/27
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos
M-164-17-EMC
8
2018-09-26/27
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC
4
2018-09-26/27
Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC
2
2018-09-26/27
 
 
 
ŠILUMOS SEKTORIUJE:
 
 
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC
6
2018-09-26/27
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
2018-09-26/27
Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC
4
2018-09-26/27
Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
2018-09-26/27
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC
5
2018-09-25
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai
M-095-13-REMC
6
2018-09-25
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas  M-095-13-REMC
6
2018-09-24
 
Prašome registruotis, rašyti el. paštu  sertifikavimas@emclt.lt iki 2018-09-14
 
Kvalifikacijos tobulinimo kursai/ seminarai vyks surinkus dalyvių grupę nuo 2018-09-17 iki 2018-09-28
Papildoma informacija
Sertifikavimo skyriaus vadovė Natali Gerbreder
Tel.: +370 645 15447