Kursai, seminarai ir konsultacijos

Kvalifikacijos tobulinimo kursai

 

GRUODŽIO MĖN. 

kviečiame jus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose/ seminaruose Vilniuje/Kaune:

Pavadinimas
Trukmė, val.
Data
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI:
 
 
 
ELEKTROS SEKTORIUJE:
 
 
 
110-400 kV oro linijų projektavimas  M-107-13-REMC
12
 
110-400 kV įtampos oro linijų tiesimas M-091-13-REMC
10
 
Valdymo sistemų sprendimai. Modulis Nr. 1 (bazinis) M-138-15-EMC
7
18-12-11
Potencialų sulyginimas ir suvienodinimas žemės ūkio objektuose 
M-138-15-EMC
6
18-12-12
Skirtuminės srovės įrenginių parinkimas ir montavimas M- 138-15-EMC
3
18-12-12
Pastatų vidinės žaibosaugos projektavimas ir įrengimas  M-138-15-EMC
4
18-12-12
 
 
 
 
DUJŲ SEKTORIUJE:
 
 
 
Normatyvinių statybos techninių dokumentų, reglamentuojančių dujų sistemų įrengimą, pokyčiai ir jųįgyvendinimas M-164-17-EMC
6
18-12-12
Aktyvi ir pasyvi skirstomųjų dujotiekių apsauga nuo korozijos
M-164-17-EMC
8
18-12-12
Naujai sumontuotų ar rekonstruotų plieninių ir polietileninių dujotiekių bandymai, matavimai M-164-17-EMC
4
18-12-12
Suskystintos gamtinės dujos M-164-17-EMC
2
18-12-12
 
 
 
 
ŠILUMOS SEKTORIUJE:
 
 
 
Karšto buitinio vandens tiekimo sistemos pastatuose M-139-15-EMC
6
18-12-17
Pastatų šildymo sistemų projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
18-12-17
Šildymo sistemų modernizavimas M-139-15 EMC
4
18-12-17
Efektyvių saulės energijos sistemų karšto buitinio vandens ruošimui ir patalpų šildymui projektavimas ir montavimas M-139-15-EMC
6
18-12-17
Šilumos energijos tiekimo ir skirstymo vamzdynai. Jų medžiagos ir fasoninės dalys M-139-15-EMC
5
18-12-12
Įvairios paskirties šilumos gamybos įrenginių technologijos, efektyvumo didinimas, inžinerinių sistemų įrengimas, montavimo darbų ypatumai
M-095-13-REMC
6
18-12-12
Vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas  M-095-13-REMC
6
18-12-20
 
Prašome registruotis, rašyti el. paštu  sertifikavimas@emclt.lt  
 
Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, Pareiškėjai, kuriems buvo išduoti kvalifikacijos atestatai, kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.
VšĮ Energetikų mokymo centras yra LR Aplinkos ministro įgaliota Organizacija, turinti teisę vertinti profesines žinias ir kelti Pareiškėjų profesinę kvalifikaciją.
 
Kvalifikacijos tobulinimo kursai vyks:
Jeruzalės g. 21, Vilnius, VšĮ Energetikų mokymo centras
Chemijos 4, KaunasVšĮ Energetikų mokymo centras
 
Papildoma informacija:
Tel.: +370 688 91361