Darbų sauga

Krovinių kabinėtojas (260058206)

Pagal šią programą yra ruošiami krovinių kabinėtojai, darbininkai, galintys naudoti kėlimo kranus kroviniams kelti, gebantys savarankiškai kabinti, prižiūrėti krovinių pernešimą kranais, tinkamai perduoti signalus kranininkams, atlikti saugius krovos darbus, mokėti vertinti rizikos veiksnius krano darbo zonoje.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 64 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama krovinių kabinėtojo kvalifikacija.