Darbų sauga

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorius (260052107)

Pagal šią programą asmenys išmokomi saugiai valdyti (naudoti) krovimo kraną - kokybiškai, pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų įvairius krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus atliekančio krano valdymą, siekiant išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio. 

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų,  turintys pagrindinį išsilavinimą, „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą arba traktorininko kvalifikaciją ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 120 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis suteikia teisę valdyti (naudoti) hidraulinį krovimo kraną.