Darbų sauga

Krautuvų vairuotojas (261084022)

Pagal šią programą yra ruošiami krautuvų vairuotojai, kurie gali dirbti įvairaus tipo krautuvais. Krautuvas – tai speciali mašina su vidaus degimo arba elektriniu 

varikliu, skirta pakelti, nuleisti ir/ arba transportuoti įvairius krovinius. Vidaus degimo varikliai gali dirbti naudodami benziną, dyzeliną arba dujinius degalus. Programos tikslas – išmokyti saugiai atlikti įvairių krovinių pakrovimą, transportavimą ir sukrovimą.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų,  turintys pagrindinį išsilavinimą, teisę vairuoti motorinę transporto priemonę ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 236 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama krautuvų vairuotojo kvalifikacija.