Energetiniai katilai

Katilinės vandens cheminio valymo aparatininkas

Programa skirta katilinės vandens cheminio valymo aparatininkų mokymui.

Mokymų tikslas: suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių kaip valdyti ir reguliuoti vandens valymo procesą, regeneruoti katijoninius filtrus, parengti reikalingus reagentus, vandens ir garo pavyzdžius, atlikti jų cheminę analizę.

Mokytis gali: asmenys, ne jaunesni, kaip 18 metų, turintys vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 170 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti katilinės ir šiluminės elektrinės vandens cheminio valymo aparatininku.