Energetiniai katilai

Katilų derintojas

Programa skirta katilų derintojų mokymui.

Mokymų tikslas: suteikti katilų derintojais dirbantiems specialistams tokių žinių, kurios jiems būtinos savarankiškai ir kvalifikuotai derinant garo ir vandens šildymo katilų režimus, sudarant jų energetines charakteristikas ir nustatant daugiau kaip 10 MW galios energetikos įmonių lyginamųjų kuro sąnaudų normas.

Mokytis gali: asmenys turintys ne žemesnį, kaip aukštesnįjį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 268 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti katilų derintoju.