Darbų sauga

Kaminkrėčio mokymai

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą.

Programa skirta kaminkrėčio, turinčio ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, mokymui. Atvykstantiems mokytis reikia pateikti ir medicininę pažymą.

Mokymų tikslas: parengti kaminkrėtį, kuris žinotų kuro savybes, jo degimą, degimo produktų sudėtį ir temperatūrą, mokėtų išvalyti dūmtraukius ir kaminus (iki 15 m aukščio) pagal darbų saugos reikalavimus, apžiūrėti ventiliacijos kanalus.

Mokytis gali: asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 48 val.

Asmenys, turintys 1 metų kaminkrėčio praktinio darbo patirtį, baigę kaminkrėčio mokymo programą ir išlaikę egzaminą, gauna Energetikų mokymo centro pažymėjimą su įrašu: gali dirbti kaminkrėčiu.

Asmenys, neturintys praktinio darbo stažo, baigę kaminkrėčio mokymo programos teorinę dalį, gauna Energetikų mokymo centro pažymėjimą, su įrašu: gali dirbti kaminkrėčio pagalbininku.