Darbų sauga

Kėlimo kranų darbo vadovas (560084007)

Ši programa asmenims, kurie ruošiasi tapti kėlimo kranų darbo vadovais, suteikia žinių apie kėlimo įrenginius. Taip pat ir praktinių gebėjimų, kurie yra numatyti gamintojo pateiktuose kėlimo kranų dokumentuose, Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Darbo įrenginių naudojimo bendrosiose nuostatose ir kituose teisės aktuose.  Kranų darbo vadovas – tai darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas darbuotojas, vadovaujantis darbams, atliekamiems naudojant įrenginius, atsakingus už saugų įrenginio naudojimą darbo metu.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys aukštesnįjį inžinerijos ar inžinerinių profesijų srities arba aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 54 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama teisė – dirbti kėlimo kranų darbo vadovu. Žinias tikrintis (atestuotis) galima ir savarankiškai pasiruošus pagal programos reikalavimus.