Darbų sauga

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras (560084006)

Ši programa būsimiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrams suteikia žinių apie kėlimo mašinas ir praktinių gebėjimų. Jie padeda  įgyvendinti  Kėlimo kranų taisyklėse, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus, - užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais, siekiant išvengti kėlimo įrenginių avarijų, nelaimingų atsitikimų darbe. Kėlimo įrenginių priežiūros meistras – tai darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas darbuotojas, atsakingas už kėlimo įrenginių ir kėlimo reikmenų nuolatinę priežiūrą.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų,  turintys aukštesnįjį inžinerijos, inžinerinių profesijų srities ar aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 80 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Jis suteikia teisę dirbti kėlimo įrenginių priežiūros meistru. Žinias tikrintis (atestuotis) galima ir savarankiškai pasiruošus pagal programos reikalavimus.