Elektromonterių mokymai

Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo (260052202)

Programa skirta parengti asmenis, kurie gebėtų atlikti elektros įrenginių parametrų matavimus ir bandymus.

Mokytis gali: ne jaunesni, kaip 18 m.; turintys ne mažesnę kaip VK elektrosaugos kategoriją; neturintys sveikatos sutrikimų.

Su savimi turėti:

  • pažymėjimo, patvirtinančio elektrosaugos kategoriją, kopiją;
  • medicininę pažymą;
  • 1 nuotrauką (2,5x3).

Mokymosi trukmė: 32 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotoju.