Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas

Mokymosi metu pristatoma naujausia informacija apie žemos įtampos elektros įrenginius, elektros linijų instaliacijos įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei dokumentaciją, būtiną eksploatuojant elektros įrenginius.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.