Seminarai, patvirtinti LR Aplinkos ministro

IEC komunikacijos protokolo instaliavimas

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašą asmenys kas 5 metus privalo išklausyti ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų.

EMC yra LR Aplinkos ministro įgaliota organizacija vertinti profesines žinias, kelti Pareiškėjų profesinę kvalifikaciją ir siūlo Jums sekančius seminarus kvalifikacijos kėlimui (elektrotechnikos darbai).

Mokymų tikslas: supažindinti RAA specialistus su IEC 61850 komunikacijos protokolo naudojimu valdymo sistemų ekspertus, vyr. inžinierius, inžinierius, kurie dirba su skirstomojo tinklo valdymo sistemomis.

Mokymų nauda: baigę kursą  specialistai gebės kvalifikuotai eksploatuoti skirstomojo tinklo valdymo sistemas.

Mokymų paskirtis: RAA specialistams, valdymo sistemų ekspertams, vyr. inžinieriams ir  inžinieriams, kurie  dirba su skirstomojo tinklo valdymo sistemomis.

Nagrinėjamos temos:

  • protokolo apžvalga ir pagrindai;
  • protokolo konfigūravimas konfigūravimo įrankiu;
  • SCL duomenų modelio importavimas.

Praktikos užsiėmimai:     

Duomenų bazės parametrų konfigūravimas, konfigūracijos paleidimas ir testavimas su gamintojo programine įranga, analizavimas, klaidų diagnostika ir taisymas.

Trukmė: 8 val.

Po seminaro yra išduodamas kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantis VšĮ Energetikų mokymų centras pažymėjimas.