Dujų energetika

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymo programa (260052235)

Pagal šią mokymo programą yra ruošiami dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalviai-montuotojai, kurie sugeba montuoti gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų žemo slėgio dujų tinklus, dujinius buitinius ir apskaitos prietaisus.

Mokymų trukmė: 2 savaitės

Mokytis gali: asmenys, turintys bazinį šaltkalvio išsilavinimą.

Asmenims, išlaikiusiems šios programos egzaminą, išduodamas kompetenciją patvirtinantis ir valstybės pripažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti gyvenamųjų pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalviu montuotoju ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“. Darbuotojas gavęs tokį pažymėjimą gali kreiptis į Sertifikavimo įstaigą dėl energetikos darbuotojo atestacijos.