Darbų sauga

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovas (kodas 560054405)

Mokymai vyksta pagal formalią mokymų programą.

Programa skirta techninius darbuotojus supažindinti su saugiu grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitais darbais iškasose ir pylimuose. Mokymosi metu besimokantieji įgis būtinų žinių apie grunto kasimo, iškasų bei pylimo tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.

Mokytis gali turintys: aukštesnįjį technologijos mokslų srities išsilavinimą

Atvykstant į mokymus su savimi turėti:

·         Asmens dokumentą;

·         Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

·         Med. knygelės kopiją.

Mokymosi trukmė: 40 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose vadovu.