Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Geležinkelio kontaktinis tinklas

Mokymosi metu geležinkelio kontaktinio tinklo montuotojams suteikiamos specializuotos žinios apie geležinkelio kontaktinio tinklo įrenginius, kontaktinio tinklo montavimą; aptariami  saugos reikalavimai dirbant geležinkelio objektuose ir geležinkelio kontaktiniame tinkle.

Trukmė 6 val.

Dalyvaudami mokymuose rinksite privalomas kvalifikacijos kėlimui valandas pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.