Šilumos energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras (560052221)

Ši mokymo programa yra skirta asmenims, kurie turi prižiūrėti garo ir karšto vandens vamzdynus.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir neturintys sveikatos problemų.

Mokymų trukmė: 48 val.

Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas su įrašu: „gali dirbti garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistru“.