Energetiniai katilai

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, priežiūros meistras.

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti garo katilų (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo katilų (iki 110°C) priežiūros meistru.

Mokymų tikslas: apmokyti ir parengti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistrą tinkamai ir saugiai eksploatuoti, prižiūrėti šiuos katilus, pagalbinius katilinės įrenginius, apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus ir šių katilinių vamzdynus.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį išsilavinimą ir techninės srities kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė: 32 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistru.