Kabelių linijos

Galios kabelių saugaus pradūrimo (prašovimo) technologijų taikymas

Programa skirta elektrotechnikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, kėlimui.

Mokymų tikslas: parengti asmenį, gebantį atlikti galios kabelių pradūrimo (prašovimo) darbus hidrauliniais ir pirotechniniais įrenginiais, užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus.

Mokytis gali: elektrotechnikos darbuotojai, turintys ne žemesnę kaip VK apsaugos nuo elektros kategorija darbams žemos įtampos ir be įtampos apribojimų elektros įrenginiuose.

Mokymosi trukmė: 7.25 ak. val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, yra išduodamas EMC pažymėjimas su įrašu: geba atlikti galios kabelių pradūrimo (prašovimo) darbus. Pažymėjimas galioja 3 metus kartu su apsaugos nuo elektros kategorijos darbams elektros įrenginiuose pažymėjimu.