Darbų sauga

Freoninių šaldymo įrenginių mašinistas – remontininkas (262052221)

Pagal šią programą ruošiami freoninių šaldymo įrenginių mašinistai – remontininkai, kurie žino šaldymo įrenginių veikimo principus, procesus vykstančiuose juose, jų kvalifikaciją, sugeba kvalifikuotai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti įvairius šaldymo įrengimų agregatus, saugiai atlikti OAM turinčios šaldymo įrangos aptarnavimą, remontą, šaldymo agento išsiurbimą ir recirkuliaciją, kasmetinės patikros reikalavimus, nuotėkių mažinimą, sugebėtų savarankiškai atlikti šaldymo sistemų remonto darbus, diagnozuoti sistemų gedimus ir juos šalinti.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Trukmė: 760 val.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas. Suteikiama freoninių šaldymo įrenginių mašinisto – remontininko kvalifikacija.