Pastatų auditorių mokymai

Energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo

Pagal šią programą yra rengiami specialistai, kurie nori įgyti profesinių žinių apie naujausius teisės aktus, technikos ir technologinius pasikeitimus, metodikas, priemones, naudojamas energijos auditui atlikti pastatuose, taip pat perduoti dėstytojų patirtį atliekant įvairius energetinių (šilumos, vėdinimo, oro kondicionavimo bei elektros energijos) sąnaudų įvertinimo ir jų sumažinimo pastatuose priemonių nustatymo ir jų efektyvumo pagrindimą.

Mokytis gali:

·         asmenys, kurie turi ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį technologinį išsilavinimą (bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį išsilavinimą);

·         asmenys, kurie turi ne mažesnį nei 3 metų darbo stažą pagal specialybę.

Mokymų trukmė: 32 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą yra išduodamas EMC pažymėjimas apie išklausytą mokymo kursą.