Energetiniai katilai

Energetinių katilų priežiūros meistras.

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti garo katilų (virš 4 MPa) ir vandens šildymo katilų (virš 110° C) priežiūros meistru.

Mokymų tikslas: apmokyti ir parengti energetinių katilų priežiūros meistrą tinkamai ir saugiai aptarnauti, prižiūrėti šiuos katilus, pagalbinius elektrinės šiluminius įrenginius, jų apsaugas, valdymo ir reguliavimo įtaisus, kontrolės matavimo prietaisus, vamzdynus bei vamzdynų armatūrą.

Mokytis gali: asmenys, turintys aukštesnįjį išsilavinimą ir techninės srities kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė: 80 val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti energetinių katilų priežiūros meistru ir prižiūrėti garo (virš 4 MPa) ir vandens šildymo (virš 110° C) katilus.