Energetiniai katilai

Energetinių katilų mašinistas

Programa skirta energetinių katilų mašinistų mokymui.

Mokymų tikslas: parengti mašinistus, kurie mokėtų įjungti, reguliuoti, išjungti, prižiūrėti darbo metu garo iki 950 t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo katilus, veikiančius dujomis ir skystu kuru.

Mokytis gali: ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 760 ak. val.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas LR Švietimo ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti garo iki 960 t/h našumo ir vandens šildymo iki 180 Gkal/h našumo energetinių katilų mašinistu.