Elektros energetikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Energetikos įmonių, eksploatuojančių montuojančių elektros įrenginius, vadovai, padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

Programa skirta energetikos įmonių, eksploatuojančių/montuojančių elektros įrenginius, vadovų, padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų pasirengimui laikyti egzaminą atitinkamos energetikos darbuotojo kategorijos atestatui gauti.

Mokymų tikslas: mokymai turi suteikti naujausių žinių apie norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius elektros energetikos objektų veiklą, bendrą supratimą apie elektros įrenginių eksploatavimo darbų organizavimą bei bazines žinias apie techninės saugos reikalavimus.

Mokymosi trukmė: 8 val.

Baigus mokymus išduodamas kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantis VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, kuriame įvardinama kvalifikacijos kėlimo kurso tema, apibendrintos potėmės, bendras kurso valandų skaičius, kurso data.