Elektromonterių mokymai

Elektrotechnikos pagrindai neelektrotechniniam personalui

Mokymai vyksta pagal neformalią mokymo programą.

Programa skirta neelektrotechninio personalo darbuotojų pradinių elektrotechnikos dalyko žinių įsisavinimui, bet gali būti naudinga ir klausytojams, siekiantiems dirbti asmenimis, atsakingais už vartotojo elektros įrenginius pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

Mokymų tikslas: mokymai turi suteikti naujausių žinių apie norminių aktų reikalavimus, reglamentuojančius elektros energetikos objektų veiklą, bendrą supratimą apie elektros įrenginių eksploatavimo darbų organizavimą bei bazines žinias apie techninės saugos reikalavimus.

Mokytis gali: asmenys, norintys pagilinti žinias bendrosios elektrotechnikos dalyko srityje.

Mokymosi trukmė: 24 val.

Baigus mokymus išduodamas VšĮ Energetikų mokymo centro pažymėjimas, kuriame įvardinama išklausyto kurso tema, bendras kurso valandų skaičius, kurso data.