Elektromonterių mokymai

Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis elektros įrenginius

Mokymų tikslas: Suteikti darbuotojams žinių, reikalingų eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

 

Programa – modulinė. Priklausomai nuo poreikio gali būti papildoma ar patikslinama atskirais moduliais ar temomis.

MODULIAI:

Bendrasis modulis (privalomas) „Elektrotechnikos pagrindai. Schemų ir brėžinių skaitymas. Bendrieji matavimai. Aplinkosauga. Priešgaisrinė sauga. Darbuotojų sauga ir sveikata“ – 12 val.

Pasirenkamas modulis „Iki 1000 V įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas“ – 28 val.;

Pasirenkamas modulis „Per 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas“- 16 val. teorija ir 24 val. gamybinė praktika savo įmonėje.

Pasirenkamas modulis „110 ir 400 kV įtampos elektros įrenginiai ir jų eksploatavimas“ - 16 val. teorija ir 24 val. gamybinė praktika savo įmonėje.

 

Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, darbuotojas turi baigti bendrąjį modulį ir bent vieną pasirenkamąjį. Aukštesnės kaip 1000 V įtampos įrenginių eksploatavimui papildomai būtina atlikti savo įmonėje modulyje numatytos trukmės gamybinę praktiką.

Baigus mokymo programą bus galimybė laikyti bandomąjį egzaminą kompiuteriu.

Po mokymų dalyviams, yra išduodamas Energetikų mokymo centro pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą.

Esant poreikiui mokymai gali vykti ir Užsakovo patalpose.